ARBEID

Bergen kommune Amatørkulturplan

, , , , ,

BAKGRUNN

Bergen kommune ønsket å få utformet kommunens Amatørkulturplan 2018-2017. Planen beskriver kommunens arbeid og målsetninger innenfor samtlige amatørkulturfelt – fra tegning, dans og teater til gaming, foto og husflid. Amatørkulturlivet er mangfoldig, stort og sammensatt, og overgangen mellom amatører og profesjonelle er ofte flytende. Kommunen var tydelig på at planen skulle speile ambisjonsnivået de opplever blant både utøvere og frivillige. Listen måtte legges høyt!

LØSNING

En så omfattende plan innebærer nødvendigvis mye tekst. Vi ønsket å gi den trykte planen en stram og lesevennlig form, men samtidig leken med egne typografiske illustrasjoner som ble utformet for hvert av kulturfeltene. Vi ble så revet med at vi bestemte oss for å gi illustrasjonene liv og lyd! Resultatet ble 16 unike animasjoner innenfor samme konsept. Illustrasjonene kan sees enkeltvis – eller parvis for å vise hvordan amatørkulturen bygger broer mellom miljøer og mennesker.


Se digital publisering

Motion Graphics + Sound

Ta en titt på..

 
ARBEID

AG& Idrettens Olympiade

 
ARBEID

AlfGundersen → AG&

Meny