ARBEID

Diskrimineringsnemnda: Forklaringsvideo

Animasjon, Merkevarestrategi

Oppgaven

Diskrimineringsnemda er et nyopprettet organ. De har rettslig myndighet til å avgjøre klagesaker, og kan også tilkjenne erstatning eller oppreisning om det skulle være aktuelt. Det som er den store fordelen ved å ta saken sin inn for Diskrimineringsnemnda er at det er helt gratis og en heldigital prosess.

Å sende inn en klage vil være en stor avgjørelse for hver enkelt som er blitt urettferdig behandlet eller trakassert, og det er derfor viktig at man vet mest mulig om hva det innebærer. Den digitale prosessen kan også være litt komplisert å forklare, og siden man må logge seg på med BankID kan dette også være en hindring for å gå videre. Vi fikk derfor i oppgave å lage en video som forklarer prosessen man skal gjennom.

Løsningen

Kommunikasjonen til Diskrimineringsnemnda er preget av balansegang mellom ulike grupper i samfunnet (det er lett å diskriminere med kommunikasjon også). Vi valgte derfor å unngå å vise mennesker i bestemte situasjoner, kjønn eller hudfarge.

Vi jobbet tett med kunden på både manus og storyboard for begge filmene. Den første filmen forklarer hva som skjer når man klager, den andre foklarer utfyllende hva diskriminering og trakassering egentlig er.


Se løsningen vår på digitale annonser her 👍

Video 1: Dette skjer når du har en klage

Video 2: Hva er diskriminering og trakassering?

Ta en titt på..

 
ARBEID
HUSET Bergen nettside mockup

Nettsider for HUSET Bergen: En hjertevarm støttegenerator

HUSET Bergen

 
ARBEID
Fedje stillingskampanje case illustrasjon

Stillingskampanje: Slik fikk Fedje ni nye ansatte

Fedje kommune