ARBEID

Forklaringsvideo

, ,

Oppgaven

Diskrimineringsnemda er et nyopprettet organ. De har rettslig myndighet til å avgjøre klagesaker, og kan også tilkjenne erstatning eller oppreisning om det skulle være aktuelt. Det som er den store fordelen ved å ta saken sin inn for Diskrimineringsnemnda er at det er helt gratis og en heldigital prosess.

Å sende inn en klage vil være en stor avgjørelse, og det er derfor viktig at man vet mest mulig om hva det innebærer. Den digitale prosessen kan også være litt komplisert å forklare, og siden man må logge seg på med BankID kan dette også være en hindring for å gå videre. Vi fikk derfor i oppgave å lage en video som forklarer prosessen man skal gjennom.

Løsningen

Kommunikasjonen til Diskrimineringsnemnda er preget av balansegang mellom ulike grupper i samfunnet (det er lett å diskriminere med kommunikasjon også). Vi valgte derfor å unngå å vise mennesker i bestemte situasjoner, kjønn eller hudfarge.

Vi jobbet tett med kunden på både manus og storyboard. De to animerte filmen introduserte først hva som skjer når man klager, deretter mer utfyllende om hva diskriminering og trakassering egentlig er.


Se løsningen vår på digitale annonser under 👍

Dette skjer når du har en klage

Hva er diskriminering og trakassering?

Ta en titt på..

 
ARBEID

Ny nettbutikk på børs

Bergen Carbon Solutions

 
ARBEID

Profil med historie i fokus

Wallendahl

Meny