ARBEID
Ferde logo

Ferde

, , , , , , ,

OPPGAVEN

BT Signaal skulle lede oppbyggingen av et nytt bompengeselskap for de fem fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Selskapet vil være seriøs, kompetent og moderne, og har en som mål å være mest mulig effektiv for å sikre at mest mulig av innsamlede midler går videre til bygging av vei og bane. Navnet skulle være enkelt, norsk, og fungere på båe målføre.

LØSNINGEN

Navnet Ferde er et ord som ligger nært ferdsel og å ferdes, men denne formen finnes ikke i ordboken. Symbolet i logoen skal gi assosiasjoner til veikart slik vi ofte ser dem – med bilene som prikker på kartet. Profilen er seriøs og enkel, holdt i en dus og nordisk fargetone.

ferde.no

Nettsiden, Ferde, på en ipad
Ferdelogo på bygning
Ferdelogo animert

Ta en titt på..

 
ARBEID

Ny nettbutikk på børs

Bergen Carbon Solutions

 
ARBEID

Ny profil med historisk sus

Wallendahl

Meny