ARBEID
GCRieber digital årsrapport på pc, mobil og tablet

Digitale årsrapporter

Digital strategi, Innsikt, Print, Prototyping, Webløsninger

BAKGRUNN

GC Rieber består av en rekke selskaper og divisjoner som hvert år har lagt mye tid og ressurser i sine respektive årsrapporter. Selskapet ønsket en løsning basert på Umbraco der den enkelte enhet på en kostnadseffektiv måte kunne generere sine egne heldigitaliserte årsrapport.

LØSNING

Løsningen tok i bruk det nye Grid-systemet til Umbraco, som gjør det enklere å sette opp innholdet. Samtidig var designet tilpasset alle flater, inklusivt papir.

Google chart

Google Charts ble brukt til tegning av responsive diagrammer, noe som samtidig sikrer en høy grad av støtte og funksjonalitet. Her benyttes også GC Riebers profilfarger automatisk.

Presentasjon av GCRieber årsrapport på pc

Et system for enkel opplasting av Excel-filer og konfigurasjon av diagrammer/tabeller basert på disse ble utviklet. Hver Excel-fil kan levere data til et ubegrenset antall diagrammer og tabeller, og samtlige blir oppdatert ved eventuelle endringer i dataene.

Mye arbeid ble lagt ned i tilpasning av tabellvisningen, slik at tabellene beholder lesbarheten selv på de minste mobilskjermene. Note-referansene lenkes også automatisk opp mot de respektive notene hvis tilgjengelig.

GCRieber tabell

Utskriftsmal

GCRieber anleggsmidler
Presentasjon ac GCRieber årsrapport på mobil

Ta en titt på..

 
ARBEID
messestand aquatiq

Messestand for Aquatiq: En rød tråd verden rundt

Aquatiq

 
ARBEID
Reklamefilm Carfix dropin

Reklamefilm: Drop-in for Carfix

Carfix