ARBEID

GC Rieber Digitale årsrapporter

, , , ,

BAKGRUNN

GC Rieber består av en rekke selskaper og divisjoner som hvert år har lagt mye tid og ressurser i sine respektive årsrapporter. Selskapet ønsket en løsning basert på Umbraco der den enkelte enhet på en kostnadseffektiv måte kunne generere sine egne heldigitaliserte årsrapporter.

LØSNING

Løsningen tar i bruk det nye Grid-systemet til Umbraco, som gjør det enklere å sette opp innholdet. Samtidig er designet tilpasset alle flater, inklusivt papir.

arsrapporter.gcrieber.no

Google Charts ble brukt til tegning av responsive diagrammer, noe som samtidig sikrer en høy grad av støtte og funksjonalitet. Her benyttes også GC Riebers profilfarger automatisk.

Et system for enkel opplasting av Excel-filer og konfigurasjon av diagrammer/tabeller basert på disse ble utviklet. Hver Excel-fil kan levere data til et ubegrenset antall diagrammer og tabeller, og samtlige blir oppdatert ved eventuelle endringer i dataene.

Mye arbeid ble lagt ned i tilpasning av tabellvisningen, slik at tabellene beholder lesbarheten selv på de minste mobilskjermene. Note-referansene lenkes også automatisk opp mot de respektive notene hvis tilgjengelig.

Utskriftsmal

Ta en titt på..

 
ARBEID

AG& Idrettens Olympiade

 
ARBEID

AlfGundersen → AG&

Meny