ARBEID

JM lanseres i Trondheim

Identitet, Merkevarestrategi

Introduksjon

JM er en av Nordens største utbyggere, men for to år siden skulle JM for første gang bygge i Trondheim. De visste at deres navn ikke var godt kjent, og ønsket å fortelle at de nå startet opp i denne stolte byen, uten å skryte av seg selv.

Enkeltprosjekter

I innledende fase av et nybyggprosjekt er det lite å hente av konkrete bilder og prosjektinformasjon. Desto viktigere blir det å formidle et bærende kommunikasjonskonsept som kan formidle «boligdrømmen» for de ulike målgruppene. Målet i denne fasen er å få interessenter til prosjektet.

Alle løsninger er vist med eksempler, de ble selvsagt levendegjort både med video og animasjon for ulike digitale medier – i tillegg til print.

Introduksjon av JM i Trondheim

Som Norges eldste by har Trondheim har en lang historie. Mye har skjedd innenfor de gamle byggenes fire vegger, enten det er et universitet eller et lite arbeiderhus på Bakklandet.

Vår løsning var å dra fordel av nettopp denne historien ved å binde sammen byen Trondheim og JMs konsept «I våre hus skrives historie»

I dag er JM i ferd med å bli godt etablert, og lanserer nå sitt tredje prosjekt i byen.

Løsningen ble brukt på Adshels, digitale medier, avis og digitale skjermer på Værnes.

Strindalia

For det første prosjektet i Strindalia utviklet vi et konsept rundt bærekraft, noe som også er et viktig strategisk område for JM. Men veldig mange snakker om bærekraft, i dette prosjektet ville vi vise at JM også gjør tiltak som kundene selv vil få fordel av i hverdagen.

Vi valgte å fokusere på selvdyrking og delingskultur, og sammen med JM fikk vi inn et felles drivhus mellom husene, hageparsell, felles smørebod og fiksebod med verktøy og utstyr, hundevask og ladestasjoner for elsykler.

Annonsene ble spisset mot enkeltmålgrupper – alle med mål om å vekke oppmerksomhet og skape lyst til å bo i det gode nabomiljøet som skal skapes i Strindalia.

Ta en titt på..

 
ARBEID
HUSET Bergen nettside mockup

Nettsider for HUSET Bergen: En hjertevarm støttegenerator

HUSET Bergen

 
ARBEID
Fedje stillingskampanje case illustrasjon

Stillingskampanje: Slik fikk Fedje ni nye ansatte

Fedje kommune