BLOGG
esef årsrapport

Hva betyr ESEF-regelverket for design av din årsrapport?

, ,

Det nærmer seg slutten av 2021 og det er dags for årsrapport. Tidligere i år kom den endelige bekreftelsen fra Finanstilsynet om at ESEF blir innført i Norge. Men hva betyr det egentlig for din bedrift og hvilke konsekvenser har det for din årsrapport?

Hva er ESEF?

ESEF (European Single Electronic Format) er et nytt elektronisk rapporteringsformat som gjelder for børsnoterte selskaper fra og med regnskapsåret som starter med 1. januar 2021. Hensikten ved å innføre ESEF er å gjøre den finansielle rapporteringen mer tilgjengelig for brukere. Dette får konsekvenser for utforming og fontbruk i årsrapporten, og det kan være smart å være tidlig ute med forberedelsene.

Det nye rapporteringsformatet innebærer at hele årsrapporten skal utarbeides på XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). Dette er et format som enkelt kan leses av datamaskiner. Slik vil tall og statistikker enkelt tas inn i analyseverktøy og tilgjengeliggjøres for flere.

Fra design til XHTML

For den som designer årsrapporten, får det nye formatet en god del konsekvenser for fontbruk. XHTML-formatet er nemlig temmelig rigid, og det kan være lurt å forberede seg tidlig.

De fleste årsberetninger bruker Tabular Lining for å gjøre tallkolonner godt leselige. Dette er et eksempel på en innstilling som kan gjøres på fonter i filformatet Open Type. XHTML støtter ingen av disse ofte brukte og populære mulighetene.

Vær tidlig ute med din årsrapport

For regnskapsåret 2021 gjelder de nye kravene kun oppstillingene over resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital i konsernregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2022 skal også noter merkes.

Vårt råd er å sørge for at malverket for årsrapporten klargjøres tidlig, slik at årsrapporten fort kan omgjøres til XHTML.

Dersom grunnlagsarbeidet er godt og årsberetningen er konsekvent bygget ved hjelp av Paragraph Styles, er det en kurant sak å rense dokumentet for uønskede tilleggsinnstillinger.

I AG& har vi lang erfaring med årsrapporter. Vi hjelper deg gjerne med tilpasning til det nye formatet.

Kontakt oss på heisann@agog.no for et uforbindtlig møte om din årsrapport! Les mer om det nye kravet på Finanstilsynets nettsider.

Ta en titt på...

Er Google Analytics ulovlig?

Du har kanskje hørt at Google Analytics kanskje er ulovlig å bruke i henhold til GDPR? Det er ikke nødvendigvis tilfellet. La oss se litt på hva som er bakgrunnen…
Digital, Nyheter
Er Google Analytics ulovlig?
Meny