BLOGG
esef årsrapport

Hva betyr ESEF-regelverket for design av din årsrapport?

Årsrapport, Digital strategi, UI/UX-design, Webløsninger

Det nærmer seg slutten av året og det er dags for årsrapport. Etter at det nye ESEF-regelverket ble innført, kom det nye krav til hvordan en årsrapport skal se ut. Men hva betyr egentlig det for din bedrift og din årsrapport?

Hva er ESEF?

ESEF (European Single Electronic Format) er et elektronisk rapporteringsformat som gjelder for børsnoterte selskaper fra og med 1. januar 2021. Hensikten med å innføre ESEF er å gjøre den finansielle rapporteringen mer tilgjengelig for brukere. Dette får konsekvenser for utforming og fontbruk i årsrapporten, noe det er lurt å ha i bakhodet helt fra starten av arbeidet med årsrapporten.

Det nye rapporteringsformatet innebærer at hele årsrapporten skal utarbeides på XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). Dette er et format som enkelt kan leses av datamaskiner. Slik vil tall og statistikker enkelt tas inn i analyseverktøy og gjøres tilgjengelig for flere.

Her finner du gode tips til hvordan du planlegger innholdet til årsrapporten.

Fra design til XHTML

For den som designer årsrapporten, får det nye formatet en god del konsekvenser for fontbruk. XHTML-formatet er nemlig temmelig rigid, og det kan være lurt å forberede seg tidlig.

De fleste årsberetninger bruker Tabular Lining for å gjøre tallkolonner godt leselige. Dette er et eksempel på en innstilling som kan gjøres på fonter i filformatet Open Type. XHTML støtter ingen av disse ofte brukte og populære mulighetene.

Her er forresten tre gode grunner til hvorfor årsrapporten din bør være interaktiv.

Vær tidlig ute med din årsrapport

For regnskapsåret 2021 gjaldt de ESEF-kravene kun oppstillingene over resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital i konsernregnskapet. Fra og med regnskapsåret 2022 skal også noter merkes.

Vårt råd er å sørge for at malverket for årsrapporten klargjøres tidlig, slik at årsrapporten fort kan gjøres om til XHTML.

Dersom grunnlagsarbeidet er godt og årsberetningen er konsekvent bygget ved hjelp av Paragraph Styles, er det en kurant sak å rense dokumentet for uønskede tilleggsinnstillinger. Du kan lese mer om det nye kravet på Finanstilsynets nettsider.

I AG& har vi lang erfaring med årsrapporter, og vi hjelper deg gjerne med tilpasning til det nye formatet.

Ta en titt på...