BLOGG
AKS Steinsviken

Når nybygg skal selges

— Fra prosjektering til utsolgt prosjekt

I AG& har vi utarbeidet markedsmateriell for boligprosjekter gjennom mer enn 10 år – rundt regnet 30 prosjekter som har variert fra 9 til 180 enheter. Gjennom dette arbeidet har vi opparbeidet betydelig kompetanse som kommer våre nye nyboligkunder til gode.

I AG& driver vi med design, kommunikasjon og merkebygging. Det meste er levert som digitale løsninger og som digital funksjonalitet. Når vi kommuniserer digitalt, får vi nemlig spor vi kan følge – som igjen bidrar til kostnadseffektiv og relevant informasjon til potensielle kjøpere.

Godt design er noe av det viktigste vi leverer i boligprosjekter. Er du blant de som mener design bare er pynt? I AG& mener vi design er ren forretning. Bilder og design trumfer alt i boligprosjekter. Tiltalende design og gode 3D-bilder skal friste og trekke kunder gjennom hele kjøpstrakten fra litt interessert til kjøp.

Vårt arbeid handler om å levere det megler trenger for å selge. Vi har tatt mål av oss å levere den beste verktøykassen megler kan få! I AG& er vi god på design, kommunikasjon, merkebygging og digitale løsninger. Mens megler sitter tettest på markedet og vet hva som selger og ikke selger. Sammen er vi gull!

Utsikt bellevue2
AKS Steinsviken
Fase 1

Tomten er kjøpt,
byggemelding sendt

Behandlingstiden varierer, men som oftest trekker det ut. Sannsynligvis er det i tillegg mange skeptiske naboer som blir berørt av planene. Så snart kommunen har behandlet saken, vil de kanskje benytte anledningen til å klage på vedtaket, som krever ytterligere tid.

I denne fasen vil mange sjekke hvem som står bak planene: er utbygger seriøs, hva annet har de bygget? Derfor bør du sørge for at du som utbygger har gode og tillitsvekkende nettsider. I tillegg bør du etablere en midlertidig nettside for prosjektet med navn, logo, profil og eksteriør 3D som viser bygget plassert på tomten. Det er viktig å ha en åpen og respektfull dialog med naboer. Selv om de er kritiske, kan de være aktuelle kjøpere i neste runde!

Verktøykasse
i fase 1

 1. Målgruppebeskrivelse, identitet, navn, design
 2. Strategi og markedsplan
 3. Midlertidig nettside med registreringsmodul (kan gå direkte til meglers CRM)
 4. Digital annonsering, remarketing, oppbygging av interessentbase
 5. Utarbeidelse 3D eksteriør
 6. Byggeskilt
 7. Foto (helst før tomten blir en byggeplass): utsiktsfoto til 3D, drone, områdefoto, moodfoto
 8. Kanskje lage en timelapse av byggingen?

“Når vi tar fatt på nye boligprosjekter, starter vi alltid med en målgruppebeskrivelse. Hvem tenker vi boligprosjektet er egnet for? Er det nyetablerte par i 30-årene eller 50+ med tomt rede? Vi utarbeider personas som beskriver målgruppen og bygger en identitet som appellerer til gruppen. Også når vi utarbeider interiør-3D er dette viktig. Vi møblerer boligene i rette stil slik at målgruppen kan drømme seg inn i akkurat denne sofaen, i denne stuen med denne utsikten.”

Mette Mæhle
Daglig Leder

Bukkeleitet
Fase 2

Byggemelding er godkjent,
klagefrist passert

Planen er godkjent i kommunen og naboer har fått mulighet til å klage. Nå kan vi gå i gang! Gjennom fase 1 har vi bygget opp publikumsbase, og nå er vi klar til å starte kommunikasjonen med interessentene. Det er viktig at interessentene opplever at de får informasjon før alle andre – det skal tross alt være en fordel med å stå på denne listen.

Verktøykasse
i fase 2

 1. Utarbeidelse 3D-interiør

  Det finnes mange leverandører av 3D-illustrasjoner og kvaliteten på bildene varierer veldig. Gode 3D-bilder har alt å si i kommunikasjonen, og det er dårlig økonomi i å velge billige og dårlige bilder. Vi samarbeider med de flinkeste både i inn- og utland, og har god oversikt over aktørene. Vi har også lang erfaring i å lede denne prosessen og gi tydelige korrekturer tilbake. Bildene skal være delikate, fristende og dessuten ha riktig utsikt og riktige solforhold. Det er smart å begynne arbeidet raskt, for det tar tid å utarbeide gode 3D, og ofte er det ventelister hos de dyktigste leverandørene.

 2. Facebook-side

  Etableres med remarketing-pixel.

 3. Utsendelse nyhetsbrev til interessenter

  Vi benytter nyhetsbrev som gir umiddelbar statistikk på hvor mange som har lest, hvor mange som har klikket inn på nettsiden og hvor mange ganger de har gått inn. Rapporten kommer opp med navn slik at megler kan bruke den i sitt videre salg. Løsningen vår gir også mulighet for SMS-påminnelse for de som melder seg på tomtevisning, informasjonsmøter og annet.

 4. Digital annonsering

  Vi leverer datadrevet annonsering som tar utgangspunkt i de mest relevante målgruppene for prosjektet. Vi baserer oss på faktiske besøkende til nettsiden, kjører remarketing og tvillingsøk, optimaliserer og følger de som allerede har vist interesse. Men kanskje vel så viktig: vi lager de flotteste annonsene! Målet er å få folk til å besøke nettsiden og melde seg som interessent slik at vi kan kommunisere med de frem mot salgsstart.

 5. Annonser til avis

  Avis er fortsatt et viktig annonsemedium for bolig.

 6. Boligvelger

  Med plantegninger og pris: Vår boligvelger er utviklet i samråd med meglere, utbyggere og brukere for å fungere best mulig for alle parter. Den er intuitiv, lett å navigere i, og kan enkelt oppdateres med salg, priser og plantegninger av megler eller utbygger selv.

 7. Fullt utbygget nettside

  3D-bilder, boligvelger og utfyllende informasjon om boligprosjekter.

 8. Prospekt

  Gode tekster, bilder og plantegninger. Prospektet leveres både som trykksak og bladbar PDF. Det siste er viktig fordi det kan innholdsoptimaliseres og gi bedre treff i Google. Vår bladbare løsning gir også informasjon om hvilke sider i prospektet som er mest populære, noe som er nyttig informasjon for både megler og utbygger.

Paradis
Fase 3

Frem mot salgsstart
– og tiden etter

Gjennomføring av salgsstart er variabelt i boligprosjekter. De fleste gjennomfører tomtevisning og informasjonsmøte i forkant. Vi ønsker flest mulig potensielle kjøpere til møtet!

Etter salgsstart kan du forvente deg et vakuum når det gjelder salg. De som har sittet på gjerdet, har kjøpt. Nå må vi bygge opp med nye interessenter! Siden vi vet mye om de som allerede har kjøpt, vil vi lete etter «tvillinger» – altså mennesker med tilsvarende kjennetegn – når vi setter opp en ny datadrevet annonsekampanje.

Ta en titt på...

Meny