En sikker og trygg nettside

For at en nettside skal være sikker og fungere godt, trenger den stadig vedlikehold. Og alternativet kan bli kostbart!

Dersom nettsiden din ikke er oppdatert til enhver tid, vil du kunne oppleve at den går tregere, at funksjoner svikter, at du rangerer dårligere i søkemotorer og ikke minst at det kan åpne seg sikkerhetshull og en inngang for hackere. Les mer om dette her!

Siden vedlikehold er bedre enn brannslukking, har vi laget vedlikeholdsavtaler som sørger for at nettsidene dine holdes oppdaterte.

Vi tilbyr tre ulike nivåer på våre vedlikeholdsavtaler:

  1. Minimum vedlikehold
  2. Standard vedlikehold
  3. Premium vedlikehold

Minimum vedlikehold

Månedlig oppdatering av CMS og rammeverk 1)
Månedlig oppdatering av plugins 1)
Testing gjennom stikkprøver 1)
Bugfiks (inntil 0,5 time/mnd.) 4)
Overvåkning 5)

kr 900 / måned

Standard vedlikehold

Ukentlig oppdatering av CMS og rammeverk 2)
Ukentlig oppdatering av plugins 2)
Testing med før- og etter-bilder 2)
Bugfiks (inntil 1 time/mnd.) 4)
Overvåkning 5)
Prioritert support 6)

kr 1 450 / måned

Premium vedlikehold

Daglig oppdatering av CMS og rammeverk 3)
Daglig oppdatering av plugins 3)
Testing med før- og etter-bilder 3)
Ukentlig tilstandssjekk 3)
Bugfiks (inntil 2 timer/mnd.) 4)
Overvåkning 5)
Høyest prioritert support 6)

kr 2 900 / måned

Informasjon om vedlikeholdsavtalene fra AG&

1) Oppdatering ved Minimum Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres gjennom en månedlig masseoppdatering. Det blir gjennomført stikkprøvetesting av nettsidene i etterkant av oppdateringen. Sikkerhetskopi tas i forkant.

2) Oppdatering ved Standard Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres kontrollert vha. en automatisk prosess, med sammenligning av før- og etter-bilder, samt tilbakerulling ved vesentlige endringer. Oppdateringene foregår én gang hver uke under ordinær arbeidstid. Sikkerhetskopi tas automatisk i forkant.

3) Oppdatering ved Premium Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres kontrollert vha. en automatisk prosess, med sammenligning av før- og etter-bilder, samt tilbakerulling ved vesentlige endringer. Oppdateringene foregår alle virkedager. Sikkerhetskopi tas automatisk i forkant.

En generell tilstandssjekk utføres ukentlig. Her undersøker vi at sidene er online og fungerer. Dette gjør vi gjennom stikkprøver av utvalgte sider.

4) Retting av feil (bugfiks)

Som en del av vedlikeholdsavtalen er det alltid inkludert noe tid til retting av bugs/feil som følge av oppdateringene. Dette omfatter også eventuelle avbrudd i automatiske oppdateringer (Standard og Premium), som da krever manuell undersøkelse og utbedring. Tetting av innrapporterte sikkerhetshull inngår også.

Arbeid utover den avtalte tiden vil bli varslet om i forkant, og fakturert etter medgått tid til enhver tid gjeldende timepris.

Ved spesielle omstendigheter, som f.eks. større versjonshopp, kan det oppstå behov for videreutvikling som ikke dekkes av denne avtalen. I slike tilfeller vil vi alltid sende estimat til Oppdragsgiver for godkjenning, før arbeidet igangsettes.

5) Overvåkning

Nettsidene overvåkes digitalt og vi blir varslet dersom en side går ned eller blir berørt av et innrapportert sikkerhetshull. Dersom det skjer vil vi undersøke situasjonen, foreta nødvendige grep, og varsle kunden ved behov.

6) Teknisk support

Som en del av Standard og Premium vedlikehold nyter man også prioritet ved teknisk support på løsninger som er levert av AG&. Teknisk support rundt tredjepartsløsninger gis etter beste evne og uten garantier. Arbeid og videreutvikling i forbindelse med teknisk support faktureres etter medgått tid.

Aktuelt fra AG&:

 
BLOGG

E-post: Autopiloten som holder kundene på kroken

 
BLOGG

Er Google Analytics ulovlig?

Er Google Analytics ulovlig?

 
BLOGG

Nettsiden din kan forsvinne fra Google hvis du ikke oppdaterer!

 
BLOGG

Digital markedsføring

Hva gjør du når digital markedsføring ikke konverterer?

 
BLOGG

Inbound Marketing

Skap verdi i hele kundereisen med Inbound Marketing

 
BLOGG

Account based marketing

Account Based Marketing (ABM) – Personlig oppfølging satt i system

 
BLOGG

Facebook API trafikkflyt

Facebook API enkelt forklart

 
BLOGG

influencer marketing

Fordeler med Influencer marketing

Meny