En sikker og trygg nettside

For at en nettside skal være sikker og fungere godt, trenger den stadig vedlikehold. Alternativet kan bli kostbart. Da er en god vedlikeholdsavtale viktig.

Dersom nettsiden din ikke er oppdatert til enhver tid, vil du kunne oppleve at den går tregere, at funksjoner svikter, at du rangerer dårligere i søkemotorer og ikke minst at det kan åpne seg sikkerhetshull og en inngang for hackere. Les mer om dette her!

Siden vedlikehold er bedre enn brannslukking, har vi laget vedlikeholdsavtaler som sørger for at nettsidene dine holdes oppdaterte.

Vi tilbyr tre ulike nivåer på vår vedlikeholdsavtale:

  1. Minimum vedlikehold
  2. Standard vedlikehold
  3. Premium vedlikehold

Minimum vedlikehold

Månedlig oppdatering av CMS og rammeverk 1)
Månedlig oppdatering av plugins 1)
Testing gjennom stikkprøver 1)
Bugfiks (inntil 0,5 time/mnd.) 4)
Overvåkning 5)

kr 900 / måned

Standard vedlikehold

Ukentlig oppdatering av CMS og rammeverk 2)
Ukentlig oppdatering av plugins 2)
Testing med før- og etter-bilder 2)
Månedlig tilstandssjekk 2)
Bugfiks (inntil 1 time/mnd.) 4)
Overvåkning 5)
Prioritert support 6)

kr 1 450 / måned

Premium vedlikehold

Daglig oppdatering av CMS og rammeverk 3)
Daglig oppdatering av plugins 3)
Testing med før- og etter-bilder 3)
Ukentlig tilstandssjekk 3)
Bugfiks (inntil 2 timer/mnd.) 4)
Overvåkning 5)
Høyest prioritert support 6)

kr 2 900 / måned

Informasjon om vedlikeholdsavtale fra AG&

1) Oppdatering ved Minimum Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres gjennom en månedlig masseoppdatering. Det blir gjennomført stikkprøvetesting av nettsidene i etterkant av oppdateringen. Sikkerhetskopi tas i forkant.

2) Oppdatering ved Standard Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres kontrollert vha. en automatisk prosess, med sammenligning av før- og etter-bilder, samt tilbakerulling ved vesentlige endringer. Oppdateringene foregår én gang hver uke under ordinær arbeidstid. Sikkerhetskopi tas automatisk i forkant.

En generell tilstandssjekk utføres månedlig. Her undersøker vi at sidene er online og fungerer. Dette gjør vi gjennom stikkprøver av utvalgte sider.

3) Oppdatering ved Premium Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres kontrollert vha. en automatisk prosess, med sammenligning av før- og etter-bilder, samt tilbakerulling ved vesentlige endringer. Oppdateringene foregår alle virkedager. Sikkerhetskopi tas automatisk i forkant.

En generell tilstandssjekk utføres ukentlig. Her undersøker vi at sidene er online og fungerer. Dette gjør vi gjennom stikkprøver av utvalgte sider.

4) Retting av feil (bugfiks)

Som en del av vedlikeholdsavtalen er det alltid inkludert noe tid til retting av bugs/feil som følge av oppdateringene. Dette omfatter også eventuelle avbrudd i automatiske oppdateringer (Standard og Premium), som da krever manuell undersøkelse og utbedring. Tetting av innrapporterte sikkerhetshull inngår også.

Arbeid utover den avtalte tiden vil bli varslet om i forkant, og fakturert etter medgått tid til enhver tid gjeldende timepris.

Ved spesielle omstendigheter, som f.eks. større versjonshopp, kan det oppstå behov for videreutvikling som ikke dekkes av denne avtalen. I slike tilfeller vil vi alltid sende estimat til Oppdragsgiver for godkjenning, før arbeidet igangsettes.

5) Overvåkning

Nettsidene overvåkes digitalt og vi blir varslet dersom en side går ned eller blir berørt av et innrapportert sikkerhetshull. Dersom det skjer vil vi undersøke situasjonen, foreta nødvendige grep, og varsle kunden ved behov.

6) Teknisk support

Som en del av Standard og Premium vedlikehold nyter man også prioritet ved teknisk support på løsninger som er levert av AG&. Teknisk support rundt tredjepartsløsninger gis etter beste evne og uten garantier. Arbeid og videreutvikling i forbindelse med teknisk support faktureres etter medgått tid.

Aktuelt fra AG&:

 
BLOGG

Nye regler for universell utforming

Tilgjengelighetserklæring? WAD i alle dager snakker du om?

 
BLOGG

AI-bilder sel og pingvin DALL-E

Tar AI-bilder livet av stock photos?

 
BLOGG

Illustrasjon for nyhetsbrev

Kunsten å skrive et nyhetsbrev

 
BLOGG

illustrasjon for årsrapport

En årsrapport er omdømmegull – hvis du vet hva du gjør

 
BLOGG

Sovende-nettside

Ligger nettsiden din og snorker? Sett den i arbeid!

 
BLOGG

Illustrasjon av universell utforming av ikt

Universell utforming: Er nettsiden din tilgjengelig nok?

 
BLOGG

Illustrasjon av motion graphic

Hva er motion graphics?

 
BLOGG

En illustrasjon av en seddelbunke med vinger som flyr av sted.

Dårlig språk er dårlig business

Meny