En sikker og trygg nettside

For at en nettside skal være sikker og fungere godt, trenger den stadig vedlikehold. Alternativet kan bli kostbart. Da er en god vedlikeholdsavtale viktig.

Dersom nettsiden din ikke er oppdatert til enhver tid, vil du kunne oppleve at den går tregere, at funksjoner svikter, at du rangerer dårligere i søkemotorer og ikke minst at det kan åpne seg sikkerhetshull og en inngang for hackere. Les mer om dette her!

Siden vedlikehold er bedre enn brannslukking, har vi laget vedlikeholdsavtaler som sørger for at nettsidene dine holdes oppdaterte.

Vi tilbyr tre ulike nivåer på vår vedlikeholdsavtale:

  1. Minimum vedlikehold
  2. Standard vedlikehold
  3. Premium vedlikehold

Minimum vedlikehold

Månedlig oppdatering av rammeverk og utvidelser 1)
Testing gjennom stikkprøver 1)
Bugfiks (inntil 0,5 time/mnd.) 4)
Overvåkning 5)

kr 950 / måned

Standard vedlikehold

Daglig oppdatering av rammeverk og utvidelser 2)
Testing med før- og etter-bilder 2)
Månedlig tilstandssjekk 2)
Bugfiks (inntil 1 time/mnd.) 4)
Overvåkning 5)
Prioritert support 6)

kr 1 500 / måned

Premium vedlikehold

Daglig oppdatering av rammeverk og utvidelser 3)
Testing med før- og etter-bilder 3)
Ukentlig tilstandssjekk 3)
Bugfiks (inntil 2 timer/mnd.) 4)
Overvåkning 5)
Høyest prioritert support 6)

kr 2 950 / måned

Informasjon om vedlikeholdsavtale fra AG&

1) Oppdatering ved Minimum Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres gjennom en månedlig masseoppdatering. Det blir gjennomført stikkprøvetesting av utvalgte sider i etterkant av oppdateringen. Arbeidet utføres innen ordinær arbeidstid. Sikkerhetskopi tas i forkant.

2) Oppdatering ved Standard Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres kontrollert vha. en automatisk prosess, med sammenligning av før- og etter-bilder, samt tilbakerulling ved vesentlige endringer. Oppdateringene foregår om natten alle virkedager. Sikkerhetskopi tas automatisk i forkant.

En generell tilstandssjekk utføres månedlig. Her undersøker vi at sidene er online og fungerer. Dette gjør vi gjennom stikkprøver av utvalgte sider.

3) Oppdatering ved Premium Vedlikehold

Oppdatering av rammeverk og utvidelser gjennomføres kontrollert vha. en automatisk prosess, med sammenligning av før- og etter-bilder, samt tilbakerulling ved vesentlige endringer. Oppdateringene foregår om natten alle virkedager. Sikkerhetskopi tas automatisk i forkant.

En generell tilstandssjekk utføres ukentlig. Her undersøker vi at sidene er online og fungerer. Dette gjør vi gjennom stikkprøver av utvalgte sider.

4) Retting av feil (bugfiks)

Som en del av vedlikeholdsavtalen er det alltid inkludert noe tid til retting av bugs/feil som følge av oppdateringene. Dette omfatter også eventuelle avbrudd i automatiske oppdateringer (Standard og Premium), som da krever manuell undersøkelse og utbedring. Tetting av innrapporterte sikkerhetshull inngår også.

Arbeid utover den avtalte tiden vil bli varslet om i forkant, og fakturert etter medgått tid til enhver tid gjeldende timepris.

Ved spesielle omstendigheter, som f.eks. større versjonshopp, kan det oppstå behov for videreutvikling som ikke dekkes av denne avtalen. I slike tilfeller vil vi alltid sende estimat til Oppdragsgiver for godkjenning, før arbeidet igangsettes.

5) Overvåkning

Nettsidene overvåkes digitalt og vi blir varslet dersom en side går ned eller blir berørt av et innrapportert sikkerhetshull. Dersom det skjer vil vi undersøke situasjonen, foreta nødvendige grep, og varsle kunden ved behov.

6) Teknisk support

Som en del av Standard og Premium vedlikehold nyter man også prioritet ved teknisk support på løsninger som er levert av AG&. Teknisk support rundt tredjepartsløsninger gis etter beste evne og uten garantier. Arbeid og videreutvikling i forbindelse med teknisk support faktureres etter medgått tid.

Aktuelt fra AG&:

 
BLOGG
Illustrasjon som viser hvordan Branns merkevare har blitt styrket av at Sportsklubben har fått kvinnelag

Derfor har kvinnenes inntog vært gull verdt for merkevaren Brann

 
BLOGG
Illustrasjon til blogg om at kreativitet i reklame er lønnsomt

Slik overbeviser du CFO-en om at kreativitet er en god investering

 
BLOGG
Klimakommunikasjon og bærekraft illustrasjon

Ti prinsipper for god bærekrafts- og klimakommunikasjon

 
BLOGG
Cookie banner illustrasjon

Cookie-banner: Dette må med for at du ikke skal bryte loven

 
BLOGG
Animasjon av emoji som gråter

Det er for få tårer i B2B-markedsføring

 
BLOGG

Markedsfeide: Hvorfor en god fiende er god markedsføring

 
BLOGG
Google analytics er lovlig

Nye EU-regler slår fast: Du kan trygt bruke Google Analytics

 
BLOGG
Illustrasjon som viser forskjellen på app og nettside.

Annonseplassering i Google Display: apper vs. nettsider