Se alle tjenester

Innlegg av Sondre

Det er ikke bare offentlige virksomheter som bør lese seg opp på hva de nye EU-reglene betyr for nettsidene deres. Også privat sektor bør finne frem lesebrillene og lære hva en tilgjengelighetserklæring er.

Fra 1. februar er det ikke lenger noen kjære mor for offentlige virksomheter: Da skal de ha en tilgjengelighetserklæring på nettsidene og i appene sine. Og alt nytt de lager må følge de tolv nye kravene fra EU om universell utforming.

Oi, her ble det veldig kjapt veldig mye kursiv. Og det kunne vært mer også. Jeg kunne kastet inn Web Accesibility Directive (WAD) og WCAG 2.1-standarden.

Men la oss ta én ting av gangen: 1. januar 2022 ble EU-direktivet WAD og EU-standarden WCAG 2.1 lov i Norge. Innføringstiden var på ett år, noe som altså betyr at det nye regelverket gjelder fra 1. februar 2023.

Reglene gjelder for offentlige virksomheter (huff, her er det mye som må defineres og forklares 🤷‍♀️  jeg lager en ord- og begrepsliste i bunnen av teksten, for oss alles skyld). Det betyr ikke at private virksomheter ikke bør følge reglene, snarere tvert imot (spesielt hvis dere selger løsninger til offentlige virksomheter). Det betyr bare at offentlige virksomheter kan bli straffet hvis de ikke følger dem, mens private ikke blir det (ikke av myndighetene, i alle fall, men kanskje av frustrerte brukere).

Private virksomheter må derimot fremdeles forholde seg til de 35 kravene i den gamle standarden, WCAG 2.0. Gjør dere ikke det, så kan dere bli straffet, på ordentlig. Både av google og av myndighetene.

Google er et veldig viktig poeng her. De straffer sider som ikke er universelt utformet, og sender dem bakover i treffkøen når folk søker. Og det er kjipt å oppleve.

Okei, hvor var vi? Jo, tilgjengelighetserklæring og tolv nye krav.

La oss begynne med erklæringen.

Hva er tilgjengelighetserklæring?

Tilgjengelighetserklæringen (puh, jeg får nesten krampe i fingrene hver gang jeg skal skrive det, for ikke å snakke om hvor dårlig det gjør seg på små skjermer) er enkelt forklart en erklæring der du skriver hvor god siden eller appen er på universell utforming (UU).

Helt konkret skal det stå om siden eller appen følger de 35 kravene fra WCAG 2.0 og de tolv nye kravene fra WCAG 2.1 (jada, jada, vi kommer tilbake til de tolv kravene, ikke mas sånn!). Hvis den ikke gjør det, skal det stå hvor du kan finne tilsvarende informasjon på en helt på ordentlig universelt utformet app eller side. Og så skal det stå hvor og hvordan du kan klage.

Jobber du i det offentlige, men du tror ikke dere har begynt på erklæringen ennå? Da er det noen som har sovet i timen … for det er en omfattende og tidkrevende jobb å lage den fra bunnen av. Heldigvis for deg, din sinke, har Digitaliseringsdirektoratet (apropos krampe i fingrene) gjennom uutilsynet laget en felles løsning for alle offentlige virksomheter.

Når erklæringen først er laget, er det en langt enklere jobb å holde den oppdatert. Og hvis du skal lage nye sider eller apper, blir alt mye enklere hvis du jobber med erklæringen parallelt med utviklingen.

Her kan du lese hvordan uutilsynet selv laget erklæringen sin. Og her ser du resultatet.

De, som er ekspertene på dette, hadde syv brudd på de totalt 47 kravene 😬

Det viktigste er faktisk ikke nødvendigvis å få til alt på første forsøk. Det viktigste er å prøve å gjøre ting du lager mest mulig tilgjengelig for flest mulig. Det er hele poenget med de nye reglene: Å sørge for at alle kan bruke det som lages på nett, spesielt viktige tjenester fra det offentlige.

De nye WCAG 2.1-kravene

For å oppsummere: Fra 1. februar må ALLE offentlige nettsider og apper følge de tolv nye kravene i WCAG 2.1 (i tillegg til de 35 i WCAG 2.0).

Dette er de nye kravene:

 • Brukeren må kunne velge om innholdet skal vises stående eller liggende
 • Skjemaelementer må kodes med inndataformål
 • Designet må være responsivt
 • Det må være høy nok kontrast på ikke-tekstlig innhold
 • Brukerne må kunne endre tekstavstand
 • Brukeren må ha bedre kontroll over innhold som reagerer ved tastaturfokus eller mouseover
 • Det må være enkelt å slå av hurtigtaster som bare har ett tegn
 • Innhold skal kunne brukes med én berøring/bevegelse
 • Det må bli enklere å avbryte berøringer og musebevegelser
 • Visuelle og kodede ledetekster skal være like
 • Funksjonalitet som styres av bevegelse (for eksempel å riste på enheten), må også kunne styres av berøring og musebevegelser
 • Sidene eller appen må gi statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring

Her har uutilsynet samlet forslag til hvordan de tolv kravene kan løses, og her kan du lese mer om hvert av kravene.

Ord- og begrepsforklaring

Web Accesibility Directive (WAD): EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner.

Offentlig sektor: Kort oppsummert alle virksomheter som må følge reglene om offentlige anskaffelser. I tillegg kommer (og her må du spisse ørene, privat næringsliv) løsninger som offentlig sektor kjøper inn fra privat sektor. Så hvis du skal selge en bookingløsning, en læringsplattform eller lignende til det offentlige, så må den følge de nye reglene.

WCAG 2.0: Et sett med 35 krav til universell utforming som nettsider og apper må følge. Disse gjelder både for private og offentlige virksomheter.

WCAG 2.1: Et sett med tolv nye UU-krav som offentlige virksomheter må følge.

Tilgjengelighetserklæring: En erklæring av hvilke av kravene i WCAG 2.0 og WCAG 2.1 siden eller appen oppfyller og ikke. Alle offentlige sider og apper MÅ ha den.

Universell utforming: Ifølge norsk lov er det «utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.» På forståelig norsk betyr det at løsninger skal lages sånn at alle kan bruke dem uavhengig av hørsel, syn, motorikk og kognisjon.

 

Usikker på om de nye kravene gjelder for dere? Eller kanskje du trenger hjelp til å lage tilgjengelighetserklæringen? Ta kontakt med en av våre dyktige fagfolk, så kan vi ta en prat!

 
BLOGG
Nye regler for universell utforming

Tilgjengelighetserklæring? WAD i alle dager snakker du om?