BLOGG
Filformater forskjell på PNG JPEG GIF

Filformater – Hva er forskjellen på PNG, JPEG og GIF?

Foto/Film/Video, Illustrasjon

Digitale bilder kommer i ulike filformater, og tre av de mest brukte formatene på internett er PNG, JPEG og GIF.

PNG

Portable Network Graphics
PNG er et relativt nytt format blant disse tre, og er designet for å være en erstatning for GIF, med bedre komprimert bildekvalitet og god støtte for gjennomsiktig bakgrunn. Formatet er mest brukt for illustrasjoner (flat stil), logoer og ikoner, og støtter ikke animasjon som GIF gjør.

Ulike filformater. Hva er forskjellen?

JPG/JPEG

Joint Photographic Experts Group
Har du noen gang importert bilder fra kameraet, og lagt merke til forlengelsen «JPEG»? Denne utvidelsen er optimalisert for alle fotografier, og gir gode resultater med gradient bilder. JPEG fungerer ikke godt på strektegninger, tekst eller enkel grafikk, da bildet taper skarphet. I motsetning til PNG og GIF støtter ikke JPEG transparent bakgrunn.

JPG var, på grunn av en gammel begrensning til kun tre bokstaver, den originale filbetegnelsen på Windows. På grunn av dette og Windows’ popularitet, ble JPG den vanlige betegnelsen. I dag fungerer både JPG og JPEG, men JPEG er det korrekte navnet.

GIF

Graphic Interchange Format
Formatet ble introdusert i 1987 og har siden blitt brukt i stor utstrekning på World Wide Web på grunn av at det er vidt støttet. Formatet støtter både still- og animerte bilder på 256 farger for hvert bilde, som for eksempel logoer. I dag er animerte GIF tilbake til mote på grunn av sin fleksibilitet (les mer om fordeler og begrensninger av GIF).

Hva skiller de tre filformatene?

Bilderesultat, uten tvil. GIF brukes til animasjoner. PNG er mer allsidig, men gir bedre bildekvalitet enn GIF gjør på stillestående animasjoner. I dag bruker våre designere GIF for animert grafikk, PNG for flate illustrasjoner, ikoner og logoer, og JPEG for fotografi.

Ta en titt på...