BLOGG
klimaavtrykk internett

Ingen treff.

Nettsiden din kan drepe planeten vår

Digital strategi, UI/UX-design, webutvikling

I lys av FNs klimarapport er klima et hett tema om dagen. Det er kanskje ikke alle som tenker på det, men internett slipper ut en hel del CO2. Anslagsvis står internett for 3,7% av de globale utslippene. Det er lenge siden bedriftene digitaliserte kommunikasjonen bort fra fysisk papir, men er bedrifter bevisst utslippene deres digitale tilstedeværelse medfører?

Vi kan alle bidra til redusert fotavtrykk – også vi som designer og utvikler nettsider. De fleste bedrifter har i dag sin egen nettside. Hvordan denne er laget og brukes er med på å påvirke klimaet. Datasenteret som lagrer og distribuerer innholdet, internettet som brukes for at den kan besøkes, tiden brukere bruker på nettstedet og sluttbrukeren sine enheter er med i beregningen av det totale energiforbruket. Selv om utslipp knyttet til en nettløsning er noe vi kan snakke langt og lenge om, har vi forsøkt å begrense dette til noen tiltak du som bedrift kan utføre.

Tiltak for grønnere nettsider

Grønn hosting

Datasentre bruker enorme mengder energi. De representerer mer enn 2% av alt strømforbruk i verden, og står for 2% av alle CO2 utslipp. Det er derfor forståelig nok særdeles viktig at datasentre går over til fornybar energi. Når man som bedrift lager en nettløsning er det da viktig at man velger en hostingleverandør som baserer seg på grønn energi. Å velge grønn hosting er den enkleste måten du som bedrift kan redusere utslippene knyttet til nettløsningen din.

Kortreist data

I likhet med matindustrien er kortreist og lokalprodusert gode ting. Overføring av data rundt om i verden krever mye energi, og jo lenger dataene må reise, desto mer energi forbrukes. Velg derfor alltid et datasenter så nær kjernebrukeren som mulig. Nettløsninger med en internasjonal brukerbase kan ta i bruk CDN(Content Delivery Network) for å redusere avstanden store filer reiser gjennom nettverket for å nå hver bruker.

Steng ute uvedkommende

Det brukes energi hver gang nettsiden deres blir besøkt, dette inkluderer også bots. For noen nettsteder vil store andeler av trafikken inn være representert av nettopp roboter. Blokkering av slik uønsket trafikk kan derfor redusere energiforbruket samtidig som det bedrer sikkerheten.

Nettsidens idealvekt

Hvor mye veier nettsiden? Totalvekten til en nettside måles i antall kilobyte eller megabyte med filer, kode og plugins. Både kunde, designer og utvikler bør ha i mente nettsidens vekt – og begrense innhold til det som faktisk har en verdi for sluttbrukeren. Jo flere bilder du bruker og jo større bildefiler, jo mer data må overføres og jo mer energi brukes. Fjern alt innhold som ikke benyttes eller som er overflødig.

  • Benytt komprimeringsverktøy for bilder.
  • Bytt ut bildefiler av ikoner, logo og illustrasjoner til SVG-format.
  • Bruk video og animasjoner kun der det gir en genuin verdi for brukeren. Fjern autoplay og hold videoinnholdet kortest mulig.
  • Velg fonter med omhu. Jo flere fonter og varianter av disse, jo mer energiforbruk.
  • TLDR(Too long didn’t read). Selv om dere har mye på hjertet, kom fort til poenget.

Gjenbruk og clean code

Du har kanskje hørt om buzzword som sirkulær økonomi? Gjenbruk og ombruk er like viktig innenfor webutvikling. Ikke finn opp hjulet på nytt. Når vi skriver kode bør vi ha langsiktighet i tankene. Om vi skriver kode som bare kan brukes én gang, kaster vi ikke bare bort tid, men også energi. Gjenbrukbar kode som kan benyttes om igjen, ikke bare på prosjektet det tilhører, men også fremtidige er derfor et godt utgangspunkt. Like viktig er det å skrive ryddig kode, unngå duplisering og skriv effektive funksjoner. Dette gjelder ikke bare koden vi skriver, men også den vi låner fra eksisterende rammeverk og bibliotek.

Universell utforming

Vi som på daglig basis jobber med digitale løsninger er trolig allerede kjent med dette uttrykket. Kort fortalt omhandler dette et sett med krav til tilgjengelighet som stilles til nettløsninger. Dette bidrar til bedre og mer effektive brukeropplevelser (UX) for alle. Forskriften om universell utforming av IKT har eksistert i Norge siden 2014. Dette har inntil nylig kun omfavnet nye nettløsninger, men siden 2021 gjelder dette alle løsninger. Både nye og eksisterende, private og offentlig eide. Nettløsninger er lovpålagt å følge den internasjonale standarden WCAG 2.0. Denne standarden jobber mot at nettløsninger skal bli mer tilgjengelig for brukere med ulike funksjonsnedsettelser. For å nevne noe settes det krav til leselighet, navigering og forståelighet. Les mer om kravet til universell utforming på uutilsynet.no.

Dark mode

Ulike farger krever ulike mengder energi. Dagens industristandard for smarttelefoner er OLED-skjermer. OLED-skjermer lyser opp hver piksel individuelt. I følge Google skjer over 50% av all web-trafikk via mobil. Mørkere farger krever mindre energi, og helt hvit er den mest krevende. Det er derfor ikke uten grunn at operativsystem, nettlesere og populære plattformer de siste årene har begynt å tilby dark mode. Dark mode eller dark theme reduserer lysstyrken som sendes ut av skjermen på en enhet. Det hjelper med å forbedre den visuelle ergonomien ved å redusere belastningen på øynene, tilpasse lysstyrken til gjeldende lysforhold og tilrettelegge for skjermbruk i mørke omgivelser – alt mens du sparer batteri. En gjennomtenkt fargepalett som prioriterer farger med lav energi og oppfyller kravene til tilgjengelighet er essensielt. Har nettstedets design tatt høyde for dark mode eller tillater det brukere å skru dette på?

Nysgjerrig på hvor mye ditt nettsted påvirker? Kalkuler her

Videre lesestoff
17 tiltak for en mer energieffektiv nettside
Bærekraftig webdesign
Sett et budsjett for sidens vekt basert på ønsket performance

Ingen er perfekte, og det er ikke vi heller. Vår egen nettside har fortsatt en vei å gå for å bli grønnere. Men vi jobber med saken! De fleste nettsider kan med enkle grep gjøres grønnere. Det kan sikkert din også. Kontakt oss, så hjelper vi deg i gang.

Ingen treff.

Ta en titt på...