ARBEID
HUSET Bergen nettside mockup

Nettsider for HUSET Bergen: En hjertevarm støttegenerator

nettsider, UI/UX-design

HUSET Bergen har fått nettsider som hjelper dem å samle støtte, samtidig som de fremmer medborgerskap, sosial tilhørighet, ansvar og håp for gjestene.

HUSET Bergen åpnet i august 2022 med et helt unikt konsept i Norge: Et brukerstyrt hus for personer i aktiv rus eller under rehabilitering.

Her er det gjestene selv som bestemmer hva HUSET skal fylles med, og alle ansatte og frivillige har enten selv erfaring med rusmiddelavhengighet eller er pårørende.

De viktigste stikkordene i filosofien deres er medborgerskap, sosial tilhørighet, håp, muligheter, samhold og ansvar.

HUSET Bergen er helt avhengig av støtte for å opprettholde, og utvide, det unike tilbudet sitt. Derfor trengte de nettsider som både snakker til økonomiske støttespillere, informerer pårørende, betrygger naboer og løfter frem gjestene som verdifulle medborgere.

Vår løsning ble et nettsted som gjør det enkelt å bidra med støtte, som informerer om tilbudet og som representerer og løfter frem gjestene på HUSET.

Medborgerskap som UX-prinsipp

HUSETs viktigste digitale kommunikasjonskanal mot gjestene, altså rusmiddelavhengige og tidligere rusmiddelavhengige i Bergen, er Facebook-siden deres. Gjestene lever i stor grad sitt digitale liv på telefonen, og de har og bruker Facebook. Derfor er det den beste kanalen å nå dem i.

En annen viktig målgruppe for husetbergen.no er stakeholdere som politikere, næringsliv, pårørende og naboer.

Det betyr ikke at nettsidene ikke er tilrettelagt for gjestene. Heller tvert om.

Ett av de viktigste prinsippene i HUSETs modell er medborgerskap: Gjestene er fullverdige borgere på lik linje med alle andre – og de skal behandles deretter. Derfor var det helt naturlig at de nye nettsidene tilrettelegges for gjestene, selv om de ikke er hovedbrukerne av dem.

Rusmiddelavhengigheten kan ofte være symptom på, eller resultat av, psykiske eller kognitive utfordringer. Ved å tilrettelegge for disse utfordringene, vil sidene automatisk fungere bra også for alle andre.

I designet la vi derfor til grunn bestepraksis for UX for tilstander som påvirker kognisjon og oppmerksomhet. I korte trekk handler det om å fjerne distraksjoner, som bevegelser og autoavspillinger, og å gjøre det så enkelt å forståelig som mulig å bruke sidene.

De er også bygget opp etter bestepraksis for ideelle organisasjoner som bruker nettsiden for å skaffe finansiering og sikre støtte. Det handler blant annet om at «Bli støttespiller» er tydeligste Call-to-action og at årsrapporter løftes frem for å vise finansiell gjennomsiktighet og seriøsitet.

HUSET Bergen PC bli støttespiller illustrasjon

Design: Gatekunst og vindusinnblikk

Nettsidene skulle ha samme atmosfære som HUSET.

Designet er sterkt inspirert av gjestenes kunstinteresse. Spesielt det fargerike uttrykket i gatekunst, som de selv har brukt for å utsmykke HUSET innvendig. Dette er tatt igjen i fargeuttrykket, og tydeligst i de håndtegnede elementene.

HUSET Bergen illustrasjoner

Det levende uttrykket blir forsterket av Morten Hvaals fantastiske og ærlige bilder av gjestene på HUSET.

Hvaals bilder vises i rammer som er inspirert av vinduene i Sverresgate 3. Besøkende på nettsidene ser inn på livet, varmen og miljøet inne på HUSET. I rammene vises kun én og én person. Det bidrar til å løfte gjestene frem som individer, isteden for at de bare blir sett på som gruppe.

Nettside HUSET Bergen illustrasjon

Nedstrippet funksjonalitet

Sidene er bygget for å gjøre livet enkelt, ikke bare for besøkende, men også for dem som administrerer dem. I backend er administratormiljøet strippet ned, samtidig som behovet for oppdatering av innhold er holdt på et minimum.

Det er kun to funksjoner som krever aktualitet:

Det ene er boksen med bilder fra livet på HUSET. Her legges det enkelt inn nye mobil- og Facebook-bilder, for å vise gjester og stakeholders at det skjer mye.

HUSET Bergen nettside skjermbilde
Den andre er varselbanneret rett under toppmenyen. Banneret, som enkelt kan skrus av og på, har tre moduser: grønt, gult og rødt.

Grønt er for positive nyheter. Gult er for alvorlige nyheter som ikke er livskritiske. Rødt er for liv-og-død-nyheter, som for eksempel at det er farlig stoff i omløp.

HUSET Bergen nettside mock up_1

Resultatet er blitt nettsider som hjelper HUSET Bergen med å samle støtte, samtidig som de løfter frem gjestene som verdifulle individer og medborgere.

HUSET Bergen nettside mock up_4
HUSET Bergen nettside mock up_4
HUSET Bergen nettside mockup

Ta en titt på..

 
ARBEID
Fedje stillingskampanje case illustrasjon

Stillingskampanje: Slik fikk Fedje ni nye ansatte

Fedje kommune