BLOGG
Illustrasjon til Google Analytics og GDPR

Ingen treff.

Du trenger ikke bytte fra Google Analytics ennå

Google Analytics

Vårt råd om Google Analytics er kort og godt: Ha is i magen. Men hvis du vil bytte nå, eller må bytte senere, så er vi godt forberedt.

Datatilsynet har varslet at de vil irettesette Telenor for at de bruker Google Analytics. Saken er ikke konkludert og partene skal få muligheten til å uttale seg, men den reiser likevel noen viktige spørsmål. Kanskje vanskeligst av dem er: Bør du slutte å bruke Google Analytics?

Det korte svaret er «tja, men det er ingen grunn til panikk».

Det litt lengre svaret er «ha is i magen, men vi er godt forberedt og har alternativene klare».

Det lange svaret er resten av denne teksten.

Bakgrunnen for Datatilsynets varsel er Schrems II-dommen fra 2020. Der slo EU-domstolen fast at det er ulovlig å overføre persondata fra EU/EØS til USA. Og akkurat det gjør Google Analytics, sort of. Det kan du lese mer om her.

Det er viktig å understreke at Datatilsynet ennå ikke har gjort et formelt vedtak, de har bare varslet at de vil gjøre et vedtak. Hvis Datatilsynet vedtar at Telenors bruk av Google Analytics bryter med Personvernforordningen (GDPR), kan det få konsekvenser for andre norske nettsteder som bruker løsningen også.

Kanskje.

Vår anbefaling

Her er det flere momenter som spiller inn:

1) Både Google og Telenor skal få svare før Datatilsynet konkluderer med noe. De har altså ikke gjort noe endelig vedtak ennå.

2) Google vil sannsynligvis selv ha interesse av å løse problemet. Nøyaktig hva de kan, og vil gjøre, er det derimot vanskelig å si noe sikkert om.

3) Google Analytics 3 er på vei til å bli byttet ut med Google Analytics 4. Datatilsynet har i denne saken tatt stilling til GA3, ikke GA4. Så vidt vi vet vil ikke GA4 løse de konkrete problemene som Datatilsynet har påpekt, men det er foreløpig vanskelig å si noe sikkert om.

4) EU og USA er prinsipielt enige om en ny avtale for overføring av personopplysninger mellom europeiske og amerikanske selskaper. Den heter Trans-Atlantic Data Privacy Framework. Hvis de får på plass detaljene og signerer avtalen, vil det ikke være noe problem å bruke Google Analytics. I alle fall ikke frem til en eventuelt ny dom.

Det er med andre ord mye som er usikkert.

Konklusjonen vår er derfor: Du trenger ikke å bytte ennå, og kanskje ikke senere heller. Men det er lurt å være klar over hvilke muligheter du har.

Vi har samtidig full forståelse for det, hvis du ønsker å finne et annet alternativ allerede nå.

Det er også viktig å understreke at vi følger nøye med på utviklingen og gjør fortløpende vurderinger. Hvis vår konklusjon endrer seg, vil vi selvsagt gi beskjed om det.

Alternativene til Google Analytics

Hvis det senere blir nødvendig å bytte fra Google Analytics, eller du likevel ønsker å gjøre det allerede nå, så finnes det flere alternativer.

Vi anbefaler Matomo. Matomo har en åpen API og kan integreres direkte på din egen server. Dette er bra hvis du ønsker fullstendig kontroll over personopplysningene til kundene dine. Matomo har også mulighet for å lagre data eksternt, i det landet du selv ønsker. De har mye av de samme funksjonene som Google Analytics, og er et veldig bra alternativ som tilbyr sikker lagring av persondata. Eksisterende data i Google Universal Analytics kan også overføres til Matomo.

Andre muligheter:
Adobe Web Analytics – Gir bra data, men er ganske dyrt og vanskeligere å integrere.
Vizzit – Svensk plattform, har to versjoner av produktet sitt, den litt tyngre «Vizzit Web Analyzer» og en enklere «Vizzit Insight».
Plausible – Betalt plattform, fra $9/mnd, øker i takt med nettsidetrafikken, kan være litt begrenset for E-commerce.
Fathom – Betalt plattform, fra $14/mnd, øker i takt med nettsidetrafikken.

Hvis du har spørsmål eller vi vite mer, er det bare å ta kontakt!

Ingen treff.

Ta en titt på...