BLOGG
Design thinking illustrasjonsfoto

Hva er Design Thinking?

Digital strategi, Forretningsutvikling, Innsikt, Kommunikasjons­strategi, Merkevarestrategi

Det er mye snakk om Design Thinking for tiden, og skeptikerne synes dette smaker av gammel vin på nye flasker. Hva er egentlig nytt? Er dette et annet ord for Lean?

Prosessen

Først en kort forklaring: Design Thinking er en empatidrevet prosess som har som mål å skape bedre brukeropplevelse – enten det er det fysiske produktet eller interaksjonen og prosessen rundt kjøp og bruk. Et produkt eller tjeneste kan jo som kjent redesignes. Det samme kan måten du organiserer salget på og måten du tilrettelegger for bruk. Design Thinking er en tverrfaglig metodikk som låner tankesett fra både design, teknologi og økonomi. Men den starter alltid med å observere og forstå: hvordan opplever kundene produktet eller tjenesten i dag?

I likhet med Lean-metodikken er Design Thinking en prosess som har som mål å forbedre konkurransekraft. Mens Lean primært handler om å effektivisere prosesser og jobbe smartere, er sistnevnte en empati-drevet prosess som fokuserer på å forbedre brukeropplevelse.

Design Thinking-prosessen omfatter fem faser og starter med behovsavdekking, observasjon og innlevelse: Hvordan fungerer produktet eller tjenesten i dag? Hvordan forholder kundene seg til produktet og til deg som leverandør? De videre fasene handler om å finne bedre måter å dekke behovet på, om å lage enkle prototyper som kan testes og forbedres frem til en endelig løsning.

Som reklamebyrå møter vi ofte kunder som har stor innsikt i brukernes situasjon og preferanser. Men vi møter også dem som hopper bukk over denne viktige innsikten:

  • Vi trenger en kampanje for å få opp salget
  • Vi har satt opp en medieplan og første annonse har materiellfrist denne uken

I en travel hverdag vil det å investere i en Design Thinking-prosess fungerer etter sprettert-metoden: Du dras litt tilbake for å skyte fart.

Hvorfor er Design Thinking viktig?

De fleste bedrifter – både etablerte og oppstartsbedrifter – vil ha mye å vinne på å ta i bruk metodikken. Det konkrete resultatet av prosessen er imidlertid vanskelig å forutsi. Kanskje vil du oppnå et forbedret produkt eller tjeneste, en bedre måte å organisere salget på, en ny form for distribusjon eller et helt nytt og mer konkurransedyktig produkt. Det som er sikkert er at du vil oppnå en sterkere intern innovasjonskultur og få adskillig ny innsikt i hvordan kundene dine tenker og prioriterer. Og det er nettopp denne innsikten som skaper konkurransekraft.

I AG& har vi Design Thinking-utdannede medarbeidere som hjelper deg med å ta i bruk metodikken, slik at du kan se tingene med brukernes øyne.

Ta en titt på...