ARBEID

Kampanje: URETT

Digital strategi, Kampanjer

Oppgaven


Som navnet tilsier har Diskrimineringsnemnda en viktig samfunnsfunksjon; de skal bekjempe diskriminering og trakassering.

Det er enkeltpersoner som opplever konsekvensene av diskriminering eller trakassering på kroppen, og makten ligger ofte hos de som har satt disse menneskene i en tøff og vanskelig situasjon. Diskrimineringsnemda har rettslig myndighet til å avgjøre klagesaker, og kan også tilkjenne erstatning eller oppreisning. Det som er den store fordelen ved å ta saken sin inn for Diskrimineringsnemnda er at det er helt gratis og en heldigital prosess.

Med et knapt års fartstid som selvstendig nemnd var kjennskapen til både navn og hva de står for veldig lav. Man opplevde spesielt at det kom inn for få klager i forhold til de utfordringene man vet finnes der ute.

Vi fikk i oppgave å hjelpe Diskrimineringsnemnda med å bli mer kjent i befolkningen generelt og hos noen bestemte målgrupper spesielt.

Løsningen


Kommunikasjonen til Diskrimineringsnemnda er preget av balansegang mellom ulike grupper i samfunnet (det er lett å diskriminere med kommunikasjon også), vi valgte derfor å unngå å vise mennesker i bestemte situasjoner.


Vår løsning ble konseptet URETT BLIR RETT. De tre ulike animasjonene i denne første kampanjen skal både vekke oppmerksomhet og få frem et viktig budskap – på en måte som kanskje er litt uventet for en organisasjon som behandler denne type saker, og som består utelukkende av jurister.

Annonsene ble brukt i digitale kanaler

  • Display-annonser (HTML5)
  • Facebook (video)
  • Instagram

Kampanjen ble kjørt første gang i desember 2020, og fortsetter videre inn i 2021.

Se løsningen vår på forklaringsvideoer 📹

Space Invaders

Kampanjetekst:
Vi bekjemper diskriminering og trakassering – uten kostnader.

HTML5 annonser

Magnet

Kampanjetekst:
Vi bekjemper diskriminering og trakassering – uten kostnader

HTML5 annonser

Lyssky

Kampanjetekst:
Vi bekjemper diskriminering og trakassering – uten kostnader.

HTML5 annonser

Ta en titt på..

 
ARBEID
HUSET Bergen nettside mockup

Nettsider for HUSET Bergen: En hjertevarm støttegenerator

HUSET Bergen