BLOGG
En illustrasjon av en seddelbunke med vinger som flyr av sted.

Dårlig språk er dårlig business

Klarspråk, Markedsføring, Tekst

Jo mer du kan om fagfeltet ditt, dess vanskeligere er det å snakke enkelt og forståelig om det. Fenomenet kalles kunnskapens forbannelse, og kan koste bedriften din dyrt.

Klarspråk betyr å skrive slik at målgruppen forstår, finner og kan bruke informasjonen. Mens det offentlige er blitt stadig flinkere, henger mye av næringslivet etter.

Slik bør det ikke være. Dårlig språk koster penger.

Her får du litt gratis hjelp til hvordan du kan skrive enkelt og forståelig: AG&s 15 tips for å skrive klart og godt.

Skjønner målgruppen hva du sier?

Jo mer du kan, og jo mer komplisert tema du kan noe om, dess større er sjansen for at du kakler i vei uten at den du snakker til aner hva du prater om.

For forskere og vitenskapsfolk har dette fått et eget navn: Kunnskapens forbannelse.

Det betyr rett og slett at mennesker som vet mye, ofte ikke får seg til å skjønne at andre ikke vet like mye som dem. Derfor bruker de vanskelige ord og millimeterpresise fagbegreper som gjør at vanlige folk ikke skjønner noen verdens ting.

Fenomenet er kanskje vanligst blant Nobelpris-vinnere, men også mange bedrifter lider av kunnskapens forbannelse. Og jo mer spesialisert selskapet er, jo vanligere er det.

Dårlig språk koster deg kunder

Det er selvsagt forskjell på om du selger til bedrifter eller til privatpersoner, og om de som kjøper produktet eller tjenesten din har like mye fagkompetanse som deg eller ikke.

Er kundene privatpersoner, vet du ofte mer enn dem. Det er bra å ha faglig tyngde, men ingen liker å føle seg dumme. Og skjønner de ikke hvorfor den dyreste modellen eller tjenesten er bedre enn den billige, så kjøper de den billige. Hvor skal du begynne? Vår anbefaling er å starte med den lavthengende frukten:

  • Sørg for at den viktigste informasjonen kommer tydelig og tidlig frem.
  • Erstatt fremmedord og fagbegreper hvis det er fare for at mange i målgruppen ikke skjønner dem.
  • Pass på at overskrifter forteller hva teksten handler om.
  • Del opp lange setninger. Skriv kort og klart.
  • Substantivsykekansellispråkpassive setninger er vanlige symptomer på unødvendig vanskelig språk.

Ta en titt på...